موبارکبای « نوروز بَل » پیله جشن باستانی و ملّی گیلانی یان

پیله جشن باستانی و ملّی خورَم گیلانی یانَ ، به تومام گیلانی یانِ عزیز موبارکبا گَم . جشن نوروز بل  همه ی ِاوشانَ موبارک ببه .

گیلانی یان شمِه سال نو موبارک .

/ 0 نظر / 29 بازدید