کاغذی لوتکا

لوتکاچی یانَ واوَرس

 تا هسا  هیکس

کاغذی لوتکا  مَرَ

سفر نوکوده !

 

.............................................

واگردان فارسی :

 

از قایق بانان بپرس 

تاکنون هیچکس

با قایق کاغذین

سفر نکرده است !


/ 1 نظر / 28 بازدید