تالاب

مِه دس خالی

مِه دیل پور

ایتا تالاب ِ مِه دیل

مِه ناجه ئن کُپور !

 

.......................................................

واگردان فارسی :

 

دست ام تهی ست

دل ام پُر

تالابی ست دل ام

کَپورش آرزو های ام !

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
حسین

سلام کاس آقا تی شعران زیبایا قوربان...اما حتما دانی که گیلان بزرگه ولی وقتی اینفر اونا به هردلیلی ترکا کود و به ایتا شهر دیگه بشو و بخواسته واگرده د اونا قبول نکونه... و اگر طرف اصرار بداره که واگرده ...وقتی که واگردست تلاش کونه اونا شکست بده ...چقدر ا اتفاق برای امی همشهرن تکرار ببوسته ... زیاد... از ایا آدم تانه بفهمه گیلان روح داره.. کمی ترسناکه نه![گل] ح محمدی

مهرداد آبکناری

به کاس آقای نازنین: مگو که آن دستها تهی ست! هرگز چنین مگو! پر است اگر دلهایمان سلسله بسته ی ایام چنین است، رفیق! اگرچه در این سلسله ی بسته چشم می دوانیم و ثانیه ها را شماره می کنیم تا مگر "آن جاودان" را صید کنیم اما تو هرگز مگو که آن دستها تهی ست! دستهای تو مروارید دیلمان را بر پیشانی ماه نشانده است!