کاری ناره !

کاری ناره

به

ایتا زرد ِ عاینک ِ مرَ

باهارا

پئیز بیدینی!

 

.................................................................

واگردان فارسی :

 

کاری ندارد

می شود

با عینکی زرد

بهار را

پائیز ببینی !

 

/ 0 نظر / 2 بازدید