# گیلکی_شعر_نو_طنز

گیدی باهار بامؤ دره

دئنَم  تام بَزه بولبول دئنَم کولکاپئس خادان دره گیدی باهار بامؤ دره !   ................................................................ واگردان فارسی :      می بینم بلبل ساکت است  می بینم  «کولکاپئس » دارد می خواند  می ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 15 بازدید

کراک

بیدائی برار کراک شیشه ... آمه خانه کورشا کوئی بکاشت !   ..................................................................... واگردان فارسی :   دیدی برادر کراک شیشه ... بر خاکستر خانه ی سوخته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 31 بازدید

فاکی

                                              تقدیم به اکبراکسیربا الهام ازشعرش  شعر واستی هتوئی آوه روانا مانسن خؤ ره بایه ایتا شاعر   زورکی شعره واسی وَسکی اون زور ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 21 بازدید

منم ایسامه

حـلا   « آلـبر کامو »   فیکر کوداندوبو   « من ایسامه » من تَرَ عاشق ببوستم یأنی  « منم ایسامه ! »   ...................................................................... واگردان فارسی :   زمانی که     « ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

وَدَک

بوگوفتم اَیی مِه سسه پلا ره نمک بــِهی نانَستم اَیی  مِه جانه ره وَدَک بــِهی !   ........................................................... واگرادن فارسی :   گفتم می آیی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

سوکوله

سوکوله تا بیشتاوست بامؤ دَره صوب خؤ آوازا  اورگاد کو  کوری کو کو  کوری کو ...!   ........................................................... واگردان فارسی :   خروس  تا شنید  صبح آمده است  زد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

ایسپله یه مرگ

                                   اباذرغلامی و امیر بدر طالعی واستی     ایسپله یه   مرگ   آدمی چیسه   کولی   کولی میره   دریا نیمیره   مرگا بوگو   زرشک ! .........................................................   واگردان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید