# گیلکی_شعر_نو_طنز

کراک

بیدائی برار کراک شیشه ... آمه خانه کورشا کوئی بکاشت !   ..................................................................... واگردان فارسی :   دیدی برادر کراک شیشه ... بر خاکستر خانه ی سوخته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

وَدَک

بوگوفتم اَیی مِه سسه پلا ره نمک بــِهی نانَستم اَیی  مِه جانه ره وَدَک بــِهی !   ........................................................... واگرادن فارسی :   گفتم می آیی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

سوکوله

سوکوله تا بیشتاوست بامؤ دَره صوب خؤ آوازا  اورگاد کو  کوری کو کو  کوری کو ...!   ........................................................... واگردان فارسی :   خروس  تا شنید  صبح آمده است  زد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

ایسپله یه مرگ

                                   اباذرغلامی و امیر بدر طالعی واستی     ایسپله یه   مرگ   آدمی چیسه   کولی   کولی میره   دریا نیمیره   مرگا بوگو   زرشک ! .........................................................   واگردان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید