# گیلکی_شعر_نو_طنز

کراک

بیدائی برار کراک شیشه ... آمه خانه کورشا کوئی بکاشت !   ..................................................................... واگردان فارسی :   دیدی برادر کراک شیشه ... بر خاکستر خانه ی سوخته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید

منم ایسامه

حـلا   « آلـبر کامو »   فیکر کوداندوبو   « من ایسامه » من تَرَ عاشق ببوستم یأنی  « منم ایسامه ! »   ...................................................................... واگردان فارسی :   زمانی که     « ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 22 بازدید

وَدَک

بوگوفتم اَیی مِه سسه پلا ره نمک بــِهی نانَستم اَیی  مِه جانه ره وَدَک بــِهی !   ........................................................... واگرادن فارسی :   گفتم می آیی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

ایسپله یه مرگ

                                   اباذرغلامی و امیر بدر طالعی واستی     ایسپله یه   مرگ   آدمی چیسه   کولی   کولی میره   دریا نیمیره   مرگا بوگو   زرشک ! .........................................................   واگردان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید