# گیلکی_شعر_نو_طنز

کراک

بیدائی برار کراک شیشه ... آمه خانه کورشا کوئی بکاشت !   ..................................................................... واگردان فارسی :   دیدی برادر کراک شیشه ... بر خاکستر خانه ی سوخته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید

فاکی

                                              تقدیم به اکبراکسیربا الهام ازشعرش  شعر واستی هتوئی آوه روانا مانسن خؤ ره بایه ایتا شاعر   زورکی شعره واسی وَسکی اون زور ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید

کله مایی خور

کلّه مائی خوره رشتی مَرَ گوفتید من بوگوفتمه : نی یَم چره ناشوکری بوکودم   کی هسا کلّه مایی اصلن پییدا نیبه !   ............................................................... واگردان فارسی :   کلّه ماهی ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 19 بازدید