# هسا_شعر_طنزگیلکی

داران

داران بُفا ایسابؤ میرید اَمان ورا کفتابؤ زنده ئیم !   ............................................................... واگردان فارسی :   درختان به پا ایستاده می میرند ما به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید