# هسا_شعر_طنزگیلکی

مورداب

  زیندیگی موردابه نتانَم گُزگا بَبَم اونِه وغ وغ بوکُنم !   ..................................................... واگردان :   زندگی مرداب است نمی توانم قورباغه شوم برای اش وغ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

کرکتاس

آمِه سر بترکست ایتا کوچی دانه مارغانه ره هانقدَر کرکتاس ؟ بیلا وارث ببی مورغ !   ............................................................ واگردان فارسی :   سرمان ترکید بخاطر یک ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 16 بازدید