پائیز

                                                  گول برار فرزین گارگر ره

 پاییز

خؤ زرده گازانا واکوده

دارانا

خندا  گیفته !

.........................................................................

واگر دان  به فارسی :

پائیز

دندان های زردش را نمایان کرده

درختان را

به خنده و تمسخر گرفته است !

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
فرزين كارگر

برار جان تي دس درد نوكونه گيلك بمني سينا نئسا حوصله وبلاگا بازا كودنا نارم مي سرا زنه كي بي خيالا بم مره دشواره