دیل فادام تَرَ

دیل فادام تَرَ

مچّد ِ ور ِ

زردِگیل کی نوبؤ

فیس بامؤئی مِه ر ِ

اَ مورده لاوین َ اوسان !

 

......................................................................

واگردان فارسی :

 

دل دادم به تو

گِل زردِ

کنار مسجد که نبود

عشوه آمدی برای ام

این  صاحب  مرده را بردار !

 

 

/ 2 نظر / 25 بازدید
صفورا

به نام یزدان پاک . سلام . خیلی انه دیل بخوایه . از می برار جه بهتر کویا تانه پیدا بو کنه [مغرور]

صفورا

به نام یزدان پاک . ممنونم از همراهی شما [لبخند]