بَکَفته پالوان

بَکَفته

پالوان کی ببوستی

هر تا گُزگا زاکَم

تِه وَرجا

واز واز کُنه !

 

...............................................

واگردان فارسی :

 

افتاده

پهلوان که شدی

هر بچّه قورباغه هم

جلوی ات

جَست و خیز می کند !

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
شهره ی افاق

سلام بر گیله مرد کبیر...بسی دلمان برایتان تنگ شده بوددددد خوبید که ان شاا...؟