چی بوگوفت آشور 1

 آشور ِ زن  آشورَ بوگوفت : « آشور ، صاوونی یا کی بنأبوم حمام

بــــودوزانائید ، تِــه نظر گِـــه اَن کـــی کــــاره ؟ »  آشور بوگوفت :

« ایتا کثیفِ دوزد ! »

............................................................................................................

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

صاوونی یا : صابونی را / بنابوم : گذاشته بودم / بودوزانائید : دزدیده اند /

ته نظر: نظر تو / گِه : می گوید / ایتا : یکی /  دوزد : دزد

 

/ 4 نظر / 127 بازدید
دامون

خسته نباشی گیله برار. جالب بو تی جوکان . گیلک بمانی[گل]

بیتا

[گل]سه لام.هر وقت میام وبلاگتون غمهام کمتر میشه رنگاشون...شاد باشین