زَرزَ لِه

زَرزلَه مانستن

 زَر، زَر ، زَر...نالَستن دَرَم

جه تِه تاسیانی

مِه گبدانَ

گب دره پور !

 

......................................................

واگردان فارسی :

 

مانند سیر سیرک

زر، زر، زر... می نالم

از دوری و بی قراری تو

حرفدان ِ من

پُر از حرف است !

 

* برخی به اشتباه نام زرزلِه را زلزله می نویسند ، که نادرست است . نام زرزله

نام مناسبی ست که از صدای زر، زر خود این حشره گرفته شده است ./ 0 نظر / 17 بازدید