زوانه گیلکی

گیلیکَـه جخطــرا دام ، خاک بمِه سر

فارَسی گب سرا دام، خاک بمِه سر

زوانـــه گیلکــی ، گـــولا مــــــانسته

مِــه گـولا پَـــرا دام ، خاک بمِه سر !

......................................................................................

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

گیلیکَه : زبان گیلکی را  /  جخطرا دام  :  فراموش کردم /

خاک بمِه سر : خاک بر سر من / فارَسی : زبان فارسی /

سرا دام : ول کردم ، سر دادم / زوان : زبان  / گول : گل /

مانسته  : مـی مانست  /  مِـه گــولا : گلـم را ، گل مرا  /

پَر پَرا دام : پر پر کردم .

/ 9 نظر / 2 بازدید
نیما

سلام گوله برار...ناراحتی برا؟[شرمنده]

سینا.ح.ض.

سلام بر می گول برار جان خدا نکونه خاک تی سر بوبو خاک به اوشان سر بوبو که گیلان خوبیه نخوایان ووقتی که امان گیله مردان و گیله زنان خاییم گیلکی صحبت بکونیم اما را خنده گیرن و خیال کنن که گیلکی صحبت کودن افت کلاس داره برار جان الههی همیشه سالم و پابرجا ببی که امی گیلان مدیون آدمایی مثل تو ایسن[گل][گل][گل]

بیداد

درود شیمی نگرانییه و شیمی عشقه به گیلان در ان شعر تنیمی بیدینیم خدا رو شکر که امی گیلان تنها نییه... ممنون که می وبلاگ سر بزیید همیشه منتظر شیمی انتقادات و پیشنهادات ایسم

سینا مدبرنیا

درود برار . اییمرو واخبرا بوستم کی جریان چی ایسه . خستیم بایم و تی وستی بینیویسم کی فکر نوکودیم تو بیشی ایتا گیل وبلاگ درون فارسی بینیویسی . اما هسا کی تی تازه شعرا بیدم ایچی گم : گیلک بمنی !!!

Zeinab

غصه نوخور . تی جان قوربان . خوب به . پرپر نیبه! ....

غزل

درووووووود[گل]

خاطـره

سلام گیله مرد جان - راس گیدی بوخودا ، خیلی جه کلماته گیلکی آمره فراموشا بوسته . شمه دس درد نوکونه که آمره به یاد آورید . خسته نبی .[گل][خجالت]

فقط استقلال

سلام گیله مرد جان - جالب بو . تی دس درد نوکنه .[گل][خداحافظ]