سییا وا

 

 تِه جولانا « سییا وا »

سئلی بزا داره

دانَم تِه جولان

جه ماچی

سورخا نبوسته !

 

....................................................................

واگردان فارسی :

 

بر گونه های ات « باد سیاه »

سیلی زده است

می دانم گونه های ات

از بوسه

قرمز نشده اند !

/ 0 نظر / 2 بازدید