تورشه کنوس

 

 مِه دیلا خوش بوکودم

سالانِه سال

بَتِه اون  واده یانه

تورشه کنوس !

 

.........................................................................................

واگردان فارسی :

 

دل ام را خوش کردم

سال های سال

به اون وعده های

ازگیل ترش ات !

/ 0 نظر / 2 بازدید