شهادت پیله مرد گیلان میرزا کوچیک جان جنگلی یا تسلیت گم .

بییا میرزا ، اِپــی چـه حــالِ تِـه زاکـانَ بیدین

حــال و روز تِـــه زاکــان و آمِـــه گیلانَ بیدین

تِـــه مـانستن شیرمــرد پئـدا نیبه دِ بوخودا

چوم واکن جه هر طرف میرزا نَمایانَ بیدین!

 

.....................................................................

واگردان فارسی :

 

بیــــا مـــیرزا ، اندکی حال فرزندان ات را ببین

حال و روز فــــــرزندان تـــو و گیلان مـا را ببین

مثل تو شیر مرد بــه خدا دیگر پیدا نمی شود

چشم باز کن از هر طرف میرزا نماها را ببین !

/ 2 نظر / 13 بازدید
آبکنارجوان

سلام علیکم از کامنت جنابعای سپاسگزارم. به نظر حقیر ، اسطوره ها سرمایه های جامعه هستند. اسطوره ها باعث هویت اجتماعی ما می شوند. همه ما یک هویت شخصی داریم و یک هویت اجتماعی. هویت شخصی را بوسیله ژنها و کروموزومها از والدین خود کسب می کنیم. هویت اجتماعی را از طریق نیاکان ، فرهنگ ، قهرمانان ملی ، پیشینه درخشان کشور ، اسطوره ها و شهدای کشور کسب می کنیم. مثلا اگر به ما بگویند سی و سه پل اصفهان ویران شده است همه ما بشدت متاثر می شویم. حتی اگر تا به حال به اصفهان نرفته و آن را از نزدیک ندیده باشیم.چرا؟ چون سی و سه پل تبدیل به هویت اجتماعی ما ایرانیان شده است. حال در مورد اسطوره هایمان از رستم شاهنامه تا امیر کبیر و میرزا کوچک خان و شهدای امروز آیا ما کوتاهی نکرده ایم؟ ما باید اسطوره هایمان را ارج نهیم وفرهنگ آنها را به فرزندان و نسلهای بعدی منتقل کنیم تا باعث ایجاد هویت اجتماعی ریشه دار آنها شود. در برخی حوزه ها بخدا بی توجهی به اسطوره ها بسیار درد آور است و اگر همینطور ادامه یابد نسلهای بعدی دچار الیناسیون فرهنگی خواهند شد. میرزاها را بیشتر گرامی بداریم و به فرزندان مان بهتر معرفی کنیم. کاش وبلاگ نویسان عزیز گیلانی