کرچ آفتاو

هاوا

کرچ آفتاو بوکوده

کولکاپسم

چاب چاب زئن دَره !

 

....................................................................

واگردان فارسی :

 

هوا

آفتابی عالی ست

چرخ ریسک هم

داردچهچه می زند !


/ 0 نظر / 2 بازدید