سوکوله جنگ

سوکوله جنگ َدرید

سوکوله ئن

صؤب َ دَم دِ نایه

کوکوری کوکو صدا !

 

...............................................

واگردان فارسی :

 

در جنگ خروسانه اند

خروسان

دیگر صبحدم

صدای قوقولی قوقو نمی آید !

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
لیلا

سلام وب خوبی دارید من ساکن تبریزم ولی ایتا گیلکم از شیمی شعران جا مرا خیلی خوش بامو ، موفق ببید