تاسیان

تاسیان ِ مِه دیل تِه ر ِ

تِه ایتا زرخ ِ گب َ

به هازارتا

شیرین گبان فاندم !

 

..................................................

واگردان فارسی :

 

بی قرار توست دل ام

یک حرف تلخ ات را

به هزار

حرف شیرین نمی دهم!


 

/ 1 نظر / 17 بازدید
جاوید

آقا سلام آرامش برایت آرزو دارم