کیسَم من ؟

چی واورسی

کیسَم من ؟

ایتا

مِه وطن مئن غریب !

 

.....................................

واگردان فارسی :

 

چه می پرسی

کیستم من ؟

یکی

در وطن خویش غریب !

/ 2 نظر / 10 بازدید
فرشته

متنای قشنگی دارین[لبخند]

کوتام

سلام کاس آقای عزیز شادو مهربان بمانی ونه غریب. همه جا هستی با شعرهایت نه! غریب نیستی همه شما را میخوانند و این تمام بودن است. مانا باشی. .......... کوتام