آمه مایی سیفید

                                             دیمیره سفید ماهی دریا دورون ؟

                                                                  «علی اکبر مرادیان »

آمِــــه چومِــــــه مئـــن ، لـوتکــــا دیمیره

هیــــــزارتــــا  لـوتکــــا و مـــــــالا دیمیره

نیمیره خوشکی جا ، کولی شمه شین

آمِـــــــه مایــــــی سیفید ، دریا دیمیره !

 

.....................................................................

واگردان فارسی :

 

در میان چشم ما قایق غرق می شود

هزاران قایق و ماهیگیر غرق می شود و می میرد

در خشکی ماهی ( ریز و کوچک ) شما نمی میرد

ماهی سفید ما در دریا غرق می شود و می میرد !

/ 2 نظر / 2 بازدید
فقط استقلال

سلام گیله مرد - ...آمه مایی سیفید دریا دیمیره ...هاها... گیلمردا قربان[گل][خوشمزه]