ایتا خورَم روز وارشی

 دوستان این اولین تجربه داستان نویسی بنده در زبان فارسی و  گیلکی ست . امیدوارم به دیده ی اغماض بنگرید .

ایتا خورَم و خونَک روز، غوروب دم ِ کی هوا وارَش وارسته ، مِه زناک خؤ

ر ِ اویتا اوتاق ِ مئن ، تیله وزیون َ واکودابؤ ،فیلم تامشا کودان دوبؤ . منم

اَیتا اوتاق ِ مئن مِه ر ِ اینترنتَ فاندِرستن دوبؤم. هَه موقه مِه کارت شارژ

زمات ِ اعتبار تمانا بؤست. بوگوفتم خاب سی دی یَ نَهَم ایتا موسیقی

ی ِ گیلکی مِه ر ِ گوش دَمه ، سی دی ی َ بنــأم ایزره  موسیقی گوش

 بدأم ، مِه کامپیوتر ِ کیس فِرت و فِرت صدا بوکود،کامپیوتر مِه شین لاپ

جه کار دکفت ! ایپچه فیکرَ کؤدم بوگوفتم بد نییه بینیشنم ایــزره کیتاب

خانی اَمـرَ ، مِـه سرَ گرمَ کُنم ، جه مِه کیتابخانه ، ایتا کیتاب اوسادم ،

بالش َ بنأم مِـه تَک ِ جیر ، وراکَفتم ایزره کیتاب بخانَم ، ایدفا هَه تَنگ و

لَنگِ مییانه برق بوشو . تاریکی مئن ، ورا کَفته لانَت بـه شیطان کودان

دوبـؤم ، ایدَفا بیدأم زناک مِـه شین ، شَم باورده ،  مِــه ر ِ شَم روشن َ

کودان دره . جـــــه اون بَخاستَم بییا ایزره  بوخوسیم ، حلا تـازه آمِـه ر ِ

خوفتان دؤبیم ، ایدفا مِه موبایل زنگ بزأ ، گوشی اوسادم جواب بدأم ،

بیدأم مِـــه برار ِ مَرَ  گِـه دروازه ی َ واکُن ،  دروازه ی َ واکودم بیدأم مِــه

برار، مِه مار و خاخوران َاَمر بامؤیید آمِه خانه !

نیویسنده : کاس آقا

/ 2 نظر / 80 بازدید
محبوبه

سلام من از وبلاگتون خیلی خوشم اومد منم هم یه نویسنده کوچک هستم ک تهرانیم ولی اصلیتمون شمالیه میخوام یه شعر گیلکی بنویسم ولی کلمات رو خوب بلد نیستم ادا کنم و دچارمشکل شدم این داستان زیبارو خوندم ولی واقعیتش خوب نفهمیدم ازتون کمک میخوام 1:معنی فارسی شو بزارید2 : از کلمات زیبایی که مینویسید دریه تایپیک بامعنی بگذارید من ازتون خیلی ممنونم امشب این دهستان باصفای گیلکی رو پیداکردم همیشه میام اینجاومنتظرراهنمایی های شماهستم.

ریحانه

کاس آقا جان سلام شومی ا داستان ءَ می سایت ءِ درون بنام شومی اجازه امرا اگر می سایت ءَ پسنیدی ان ءِ لینک ءَ بنید شومی سایت ءِ درون ، خوشحال ءَ بم .