یلدا

یلدا یأنی

شیرین هیندانه ی ِ

زیندیگی

هرتا دوس دأرم

اون ِ ایتا خَج

خَج به خَج واستی

اون َ سام کؤدان !

 

.......................................................

واگردان فارسی :

 

یلدا یعنی

زندگی

هندوانه ی شیرینی ست

هر دوستت دارم

قاچی ست از آن

قاچ به قاچ باید

تقسیم اش نمود !

 

/ 0 نظر / 25 بازدید