سچاک

بولبول کی خانِه

کلاچم بأ بخانِه

بجار ِ بی سچاک

بیدائی ؟!

 

...............................................

واگردان فارسی :

 

بلبل که آواز می خواند

کلاغ هم باید بخواند

آیا شالیزار بی علف هرز

دیده ای ؟!


/ 0 نظر / 17 بازدید