تسلیت موردنه گول برار سینا مدبر نیا

 ایشناوستن خبره موردنه آمه گول برار « سینا مدبر نیا »

و آمه گیله خاخور « شمیم هدایتی »  دو تـــا هونرمند و

شاعر و نویسنده وموترجم...خوب گیلکا،به هونرمندان و

شاعران ونیویسنده ئنه گیلانی و ادبیات گیلکی تسلیت

گم.  

جه شومار دو چوم ، دو نفر کم

به شوماره خرد هیزار ویشتر

خوداوند اَشانه روحه شاد بوکنه و اَشانه راه ایدامه بداره .

گیلک بمنیم.

 

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
بیداد(گیله زن)

درود تسلیت گم مره هم در شیمه غم شریک بدرید کل دنیا زندانه، اشن آزادی مبارک

سینا

سلام گول برار جان تازه از سفر وگردستم وقتی ان خبرا بیشنوستم خیلی ناراحت ببستم او عزیزان روح شاد ....