تابلو

ته چومانِ

مستی کویا

عرخ سکی کویا

دانستمه ایروز

بأ بَبَم تابلو !

.......................................................

واگردان فارسی :

 

مستی

چشمان تو کجا

گیرائی عرق سگی کجا

می دانستم روزی

تابلو خواهم شد !


/ 2 نظر / 15 بازدید
صفورا

به نام یزدان پاک سلام کاس آقای گرامی . لطف شما زیاد . اگر تا به حال ننوشتم به خاطر اطلاعات علمی کم خودم بود . ودیگر این که با دیدن دریاچه ی ارومیه ی نابود شده و زاینده رود خشک شده آیا می توان امیدی داشت ؟ من امید داشتم جز نوشتن کار دیگری کنیم .