سوکولِه خان

صؤب نامؤ ن دره

نیشتاوی

سوکولِه خأنِه

کو کوری کو کو

 

.....................................

واگردان فارسی :

 

صبح دارد نمی آید

نمی شنوی

خروس می خوانَد

کو کوری کوکو

/ 1 نظر / 42 بازدید
صفورا

به نام یزدان پاک سلام دوست من .خیلی وقته به ما افتخار نمی دید.!!!!!دلخورید از ما ؟ بایک مطلب اجتماعی به روز شدم . خوشحال میشم بیایید و نظرتو ن رو بگید .