ایتا خَج پئیز

هیکس ِ نَگم

تِه ر ِ بأ بَگم

کلاچ ِ قار قار ِ قِچّی

ایتا خَج پئیز

فادا  مِه دَس !

 

........................................................

واگردان فارسی :

 

برای هیچکس نگویم

برای تو باید بگویم 

قیچی قار قار کلاغ

یک قاچ پائیز

به دست من داد !

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید