گیلکی یا پاس بداریم

 ایتا سال تاوُستانه ، مِه خالا و خالا پسره شان جه تهران

 باموبید آمِه خانـه می مانی . مِه مار مِـه کوچی خالاپسرا

بوگوفت : «خالا قـوربـان ، تَرَ  پـول فـادم شـی دوکـان چنتا

مارغانه مِه ره فاگیری؟ » مِه خالا پسر بوگوفت:« باشه ».

مِه خالا پسر وختی، شِه دوکان مارغانه بیهینه، دوکانداره

دئنه که اَن زای فارسی گب زنه ،هارا شین نییه ، هرچی

مورغانه که بَشکفته بو و ترک بوخوردابو ، دوکُنه ایتا آبچین

 اوسانِــه اَنَــه فــادِه !! مِــه خالا پسر،وختی مــارغانِـه ئنه

بـاورده مِه مـاره ره ، مِه مـار بــوگـوفت : « آئـــــــــوووو ...

خالا قـــوربان ، اَن مارغانه ئــن کـه همّه تــا بَشکفته یه ،

اَشانَه ببور دوکاندرا فادَن ، بوگو تِـه ره عوضاکُنه، اگه نیبه

آَنِه پولا فاگیر». مِه خالا پسر بوشو دوکاندارا بوگوفت:«آقا 

 این تخم مرغا که همشون شیکسه،لطفا" اینا رو واسم

 عوضش کنین».دوکانداره واگردسته اونا بوگوفت:«سالم

نداریم آ جان ،  هرچی هست هانَست ، خواهی بردار ،

خواهی نردار ! » .

................................................................................

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

ایتا : یکی / تاوُستانه : موقع تابستان / مه خالا : خاله من /

خالا پسره شان : پسر خاله ها ( آنها ) / جِه : از / باموبید :

 آمــــــــــده بودند / می مانی  : مهمانی /  مِه مار :مادرم  /

مِه کوچی خالا پسرا : پسر خاله کوچکترم را / خالا قوربان :

خاله قربان ات/ تَرا پول فادم شی: به تو پول بدهم می روی/

دوکان: دکان ، مغازه/ چنتا : چند تا / مارغانه مِه ره فاگیری:

تخم مــــــــرغ بــرایم مـی خری  / شِه : می رود / مارغانه :

 تخم مرغ/بیهینه: بخرد/ دوکانداره دئنه : مغازه دار می بیند/

اَن زای: این بچه / هارا شین نییه: مال این طرف ها نیست/

بَشکفته بو: شکسته بود / ترک بوخوردابو : ترک خورده بود /

دوکُنه : می ریزد /  آبچین : نایلون ، کیسه فریزر / اوسانِـه :

بر می دارد / انَه : به او  /  فادِه : می دهد / مــــارغانه ئنه :

تخم مرغ ها را / باورده مِه ماره ره: آورد برای مادرم /آئوووو :

از اصـوات تعجب  /  هممه تـــا : هـــمه اش / بَشکفته یــه :

شکسته است / اشانَه : این ها را / ببور: ببر / فادُن : بده/

بوگو : بگو / ته ره : برای تو /  عوضا کنه : تعویض کند / اگــه

نیبه : اگر نمی شود / اَنِه پولا : پول این را / فاگیر : بـگیـــر / 

بوشو:رفت/ واگردسته:برگشت/ اونا بوگوفت : بــه او گفت /

هانَست : همین است / نردار: منظور ش بر ندار بوده است .   

 

 

 

 

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
غزل

درووووووود بسیار نغز و دلنشین بود/بدون نیاز به واگردان میشد کاملا فهمید و حس کرد/تموج گویش و مصوت های گیلکی،به اثر شما ظرافت کلامی بخشیده..تبریک! با سپاس +ی ا ح ق+ [گل]

دامون

خسته نباشی یرار خوروم بو تی ا نقل . گیلک بمانی.

سيب كال

آبروي ما رو برد جلوي مهمان تهراني

مهدی

[خونسرد] سلام دوست عزیز وبلاگ ویشکی زیبا با۳توضیح درباره ی اشکورات در خدمت شما می باشد (کاری از مهدی باقری ) راستی دوست گلم نظرت یادت نره موفق وسربلند باشید[گل] [بدرود]

بیداد(گیله زن)

غریب گیر بوردو بو ! گیله برار امره کی نباید عجیب ببه متاسفانه فراوان دینیم و تنها گیلانه مین هم نییه[نگران]

زینب

دوکانداره احتمالا مشهدی یا اصفهانی نوبو؟؟؟ گیلکان اتو نیبید برار جان

وهاب

سلام تی وب واقعا قشنگه ولی بعضه آدمان عجب آدمی ایسد.مره هم اجور ایتیفاقان دکفته دره. البته می منظور انا کی می کوجه خاخورره ا ایتفاق بکفته. راستی مره خیلی خوشحالا کونی اگه مره لینک بوکونی،تی وبلاگ واقعا قشنگه.مره اگه تنی با سرتیتر می وبلاگ لینک بوکون بعد مره هم بوگو که تره با چی اسمی لینک بوکونم. تی دستم درد نوکونه آبای