سلام مولیر

سلام مولیر

جه هارپاگون

اَمان هارپاگون تریم

هارپاگون خؤ پول َ

کرأ خساست کودِه

اَمان کأ عشق َ

خساست کؤدان دریم

آمِه نمایشنامَه

کی بأ بینویسه ؟!

 

......................................................

واگردان فارسی :

 

سلام مولیر

ما از هارپاگون

هارپاگون تریم

هارپاگون داشت برای پول اش

خسّت به خرج می داد

ما داریم برای عشق مان

خست به خرج می دهیم

نمایشنامه ی ما را

چه کسی باید بنویسد؟!

 

* « هارپاگون » قهرمان نمایشنامه ی کمدی « خسیس » اثر مولیر ، نویسنده ی نامدار فرانسوی است . «هارپاگون» پیرمرد ربا خوار تنگ چشمی است که در برابر پول حتی از آبروی خانواده و سعادت فرزند می گذرد...

 

 

/ 3 نظر / 28 بازدید
جاوید

سلام و درود زیبا بود [گل] زمان همه چیزو خواهد نوشت تاریخ صبوراست و افشاگر[تایید]

صفورا

به نام یزدان پاک . برار جان سلام . تی دست درد نکنه . امه عشق جن خسیسیم ؟ امه ملت کی تنها هه عشق مره روزگار گذرنندرید . پول کی نارید عشقم اگه ندارید، سر بنید بزیر بمیرید بهتره کی .

صفورا

به نام یزدان پاک . سلام. عید قربان مبارک . [گل]