سینه سورخه

ایتا هسا شعر تقدیم به دو کوشته ی آبکناری ، سینگین ِ وارش ِ ورف جیر

 

بدأ تا بوسوجانه

تِه سینه ی َ

سرد ِ سوج ِ زمستان

سینه سورخه !

 

...................................................

واگردان فارسی :

 

بگذار تا بسوزا نَد

سینه ات را

سوز سرد زمستان

سینه سرخه !

 

 

/ 0 نظر / 25 بازدید