تِه عشقه ره

درم تِــــه عشقه ره ، باغ و بــولاغا

تَه عشقه باره جیر ، کـا بَم چولاغا

تِـــه خَنی الیکــــی ، خرجا دکفتم

بوشام عمل بوکودم ، مِـه دوماغا !

 

..........................................................................

واگردان فارسی :

 

به خاطر عشق تو ، آواره ی دشت و جنگل شدم

زیربار سنگین عشقت،دارم چلاغ می شوم و ازپا می افتم

به خاطر تو الکی ، به خرج افتادم

رفتم  بینی ام را جراحی کردم !

/ 1 نظر / 3 بازدید
مارلیک

تی دوماغه چیکار داشت آخه کاس آقااا؟ [خنده]