انار گول

انار گولان ِ خون

زمستان ِ گردن دره

هَن ِ واستی ی ِ

سورخ ِ ورف وارَستن دره !

 

.............................................................

واگردان فارسی :

 

خون شکوفه های انار

در گردن زمستان است

به خاطر همین است

دارد برف سرخ  می بارد !

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
صفورا

بهخ نام یزدان پاک . سلام . چطوری برادر ؟ احوال ما رو نمی پرسی ؟ [پلک]