وارگاده زای

وارگاده زای

بی زوانی اَمرَ بوگوفت

ببقشین

نَخَیَم به دونیا بایم .

 

........................................................................

واگردان فارسی :

 

بچّه ی سقط شده

با زبان بی زبانی گفت

متاسفم 

نمی خواهم به دنیا بیایم .

 

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
جاوید

سلام آقای برادر خیلی خیلی زیبا گفتی [گل] [تایید]

نادر وطنخواه تربه بر

سلام آقا کاس آاقای عزیز چطوری برادر؟ پارسال دوست امسال؟!! قهر ی با ما ؟ سری نمیزنی به ما