بوز باز

 هی کسا تِــه اَقـودَر ناز نیـدامُه

تِــه چومــا مـانَسَن گـرباز نیدامُه

مِـه دیلا  شُم زنی بأ فاندرستن

کؤر ِه تِه مانَسَن بوز بازنیـدامُه !

 

..............................................................................

واگردان به فارسی :

 

هیچکس را به اندازه ی تو ، ناز ندیده ام

هیچ بیلی را ندیده ام که مانند چشم تو باشد

دل ام را با نگاه ات شخم می زنی

ای دختر ، مانند تو حیله گر و زرنگ ندیده ام !

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
نیما

سلام برار جان خیلی قشنگ بو [لبخند] ممنونم[خداحافظ]