درجک

بَگوش آیه زمستان

سرده باد زوزه

بَمَرده پاپولی یان سمفونی

جه درجک ِ لا !

 

......................................................

واگردان فارسی :

 

زوزه ی باد سرد زمستانی

سمفونی مرگ پروانه ها

از لای پنجره

به گوش می آید !

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید