کله گب

 فَـــندِریم تیــلوزیــون ، درازه شب

اون زنـه گب ، اَمـانیم وادوخته لب

حیف ببوسته کُئنه واسته او زمات

او زمــاتــه آوه خــؤج و کـــله گب !

 

.....................................................................

واگردان به فارسی :

 

شب دراز را ، به تلویزیون نگاه می کنیم

اون حرف می زند و ما لب دوخته مانده ایم

حیف شد که زمان های گذشته ، کهنه شد

اون خوج آب انداخته و اون حرف های دور کله ی آتش !

/ 6 نظر / 2 بازدید
فرزين كارگر

درود يواش يواش مي گبا زئندرم گوش بوكون گيلك بمني

خاطـره

سلام گیله مرد جان - آوه خوجه خب بموئی . یاد او زمات بخیر .[گل][دست]

برگ ریز

سلام پیله برار:جالب بو ؛راستی امان از گیلان خیلی دوریم هوس خوج بوکودیم. حسا نیگی قربان چشمان بادامی.!البته ایا شیمی جا خالی بادام فراوان.[لبخند] [دست] [گل] [خداحافظ]