عَرَخ سَکی

اوجور کی

مستی دأره تِه چومان

عَرَخ سکی

ناره !

.....................................

واگردان فارسی :

آن گونه که

چشمان تو مستی و گیرائی دارد

گیرا ترین مشروب

ندارد!

/ 0 نظر / 2 بازدید