گمَج

گیدی

گـَمَج گیلی گیلی خوره

خو نوخونا یافه

اَنقد

گیلی گیلی بوخوردم

نتانستم تَرَ بیافم

کاشکی

گمج ببوسته بم !

 

........................................................................

واگردان فارسی :

 

گویند

« گمج » سُر می خورد

درب اش  را می یابد

آنقدر

گیلی گیلی خوردم

نتوانستم تو را بیابم

ای کاش  

گمج بودم !

 

* گیلی گیلی خوردن: سُر خوردن و نوسان کردن . در این جا

کنایه از سرگردان شدن است !

/ 4 نظر / 2 بازدید
بیداد(گیله زن)

درود آفرین بسیار زیبا بو برار کاشکی گمج بوبوسته بم

نیما . ح .ض

سلام گیله طنز بزرگوار جالب بو ...شمه دست ساق[گل]