تیر برق

هیتا سیتاره ، سو نزنه

خئیَم

ایتا  تیر برق  بَبَم

شمه کوچه مئن

 

..........................................

واگردان فارسی :

 

هیچ ستاره ای سوسو نمی زند

می خواهم

تیرک برقی باشم

در کوچه ی شما

/ 0 نظر / 2 بازدید