او صؤب

تِــه او دیمان مـانِه  سورخه گولا کؤر

کــــرا بــاد فـــوتـا دِه  تِــه کاکولا کؤر

اوصؤب تِه ماچی یا مِه مار بفامست

وابو چُن تِـه لبه روژ  مِــه جولا کؤر !

 

.......................................................................

واگردان فارسی :

 

گونه های ات به گل سرخ می ماند ، ای دختر

باد بر کاکل ات وزیده است ، ای دختر

آن صبح ، مادرم بوسه ات را فهمید

چون روژ لب تو ، بر صورتم مایده بود ای دختر !

/ 4 نظر / 2 بازدید
بیداد(گیله زن)

درود عشق چه کاران کی نوکونه [گل]

پیدای پنهان

سلام و درود.من بمم و شیمی شعرانه زیبای بخندم و خوشحاله بستم. بروزم و شیمی منتظر برر عزیز.

مهندس

بچه ها برین تو سایت گل از حق داماش برابر تراکتور دفاع بکنین.بعضیا خیلی جوگیر شدن http://www.goal.com/iran/news/1825/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/2011/08/14/2619223/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84

فرشته

سلام قشنگ بو