گیله طنز

اولین وبلاگ طنز حرفه ای در زبان گیلکی

              « جانه شومان ، جانه زوانه گیلکی »

سلام گوله براران - گیله خاخوران

مه ایفتخاره کی اَزمات،گیلکی گب زئن،به خایلی یانِ نظر

 باعث به،آدمه کلاس بیجیربایه!هساکه ویشترگیلانی یان

خوشانه زاکانا فارسی گب زئن یاد دئن درید . تا خوشانِـه

ایوارا بوسته هویتــا بیافیــــد ! هساکی مولواری دانه یانه

لوغات گیلکی ایدانه ایدانه ایوار و اَویرا بوستن دره ! هیتا

دیل دِ گیلکی زوانه موردنه ره نوسوجه ! مــن و ایتا عیدّه

انگوشت شومار جان کنشا دریم، آمه ماری زوانا ، جـــه

خطرانه روزیگاردر امان بداریمی.اَ ایتا ساله مئنی وبلاگ

گیله طنز، ایفتخارداره که هرچی پست بنا داره،همّه یا

 به زوانه گیلکی بینویشته داره.با جه او دوستانی کی

 مَرَ تشویق بوکودید، تشکر کودان .او دوستانی کی مَرَ

تشویق بــــوکودید . در واقـــع خوشانِـه زوانه گیلکی یا

 تشویق بوکودید .خوشانه هویت و ماری زوانا  تشویق

بوکودید.مـه ایفتخارهن ایسه کی به گیلکی زوان طنز

 بینیویشتم ! بعضی جه دوستان که کامنته خصوصی

بنائید. مره بوگوفتید: « چره باضی تــه طنزان خایلی

زرخید؟ ».با اوشانه خدمت عرض کودان کی چُن مه

روز و روزیگار زرخه ! مگــــــر هونر ایتا آینه نی یه  ...

خولاصه جـه اَن کـه ایتا سال بتانستم شومان گولـه

 براران وگیله خاخورانه خدمت بئسم مــه ایفتخاره .

 خودا شومان همّه تایه بداره که بتانید  گیلانی یان

 وگیلان زیمین ره خدمت کودان.خودا شمه پوشت

و پناببه ، جانــه شومان، جانـــــــه گیلکی زوان  !!

ایشالا گیلک بمنید .

 

نوشته شده در جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

Design By : nightSelect.com