گیله طنز

اولین وبلاگ طنز حرفه ای در زبان گیلکی

 مه ایتا رفِق که سالانه سال بؤ تهران ایسابو ، بلاخره

انتقالـــی فـاگیفت بـا خؤ بـار و کـؤج بامو رشت . چَـن

هفته ای ببوست ، ایتا شَو زنگ بزأ اَمَرا داعــوت بوکود

بــه خوشانِــه خانِـه . خولاصه زن و زاکــا اوسادم شَو

بیشائیم ،مِـه رفِـقه خانِه ،اول حال و آوال و چاخسان

 واخسان بوکودیم و بأزین مِه رفِقا بوگـوفتم: « خَـب،

چتو ببوست کـــه شومان باموئید گیلان؟ »  مِه رفِقه

 کوچی پسر، تاجُب بوکود ، واگردست مَـرَ بوگوفت :

«عمو جان،ما که گیلان نیومدیم ،ما اومدیم رشت !»

......................................................................................

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

مه ایتا رفق : یک دودست من ، یک رفیق من / سالانه سال بؤ :

سال های سال بود / اِسابو : ایستاده بود ،‌ سکونت داشت /

فاگیفت : گرفت /  با خؤ بار و کؤج : با بار و خانواده اش /  بامو :

آمد /  ببوست : شد ، گذشت / ایته شَو : یک شب ، با وا و

ساکن شَو به معنی شب/بزأ : زد/ امَرا : ما را/ داعوت بوکود:

دعوت کرد/خوشانه خانه:خانه خودشان/ زن و زاکَه اوسادم :

زن و بچه را برداشتم  /  بیشائیم : رفتیم  / مِــه رفق خانه :

خانه رفیقم/ حال و آوال : حال و احوال/ چاخسان واخسان :

خوش و بش / بوکودیم : کــردیم / بأزین : بعد از ایــن (آن ) /

خَب چطو ببوست : خوب چطــــور شد /  شومان بامـــوئید :

 شما آمدید / مــه رفق کوچی پسر : پسر کوچک دوستم /

تأجُب : تعجب/ واگردست مرَه بوگوفت:برگشت به من گفت.

 

نوشته شده در چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩ساعت ٩:۳٧ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

Design By : nightSelect.com