گیله طنز

اولین وبلاگ طنز حرفه ای در زبان گیلکی

» جنگل زاک و زوک :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٦
» « پست هسا شعر » یا « هساشعر پست مدرن » :: شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤
» « گـُلی جان و کاس آقا » :: شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳
» شمالی ام :: جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» سوکولِه خان :: یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳
» وُشمارَش :: پنجشنبه ٢ امرداد ۱۳٩۳
» گیله طنز 4ساله ببؤست ! :: چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۳
» آلامه :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩٢
» گیل و گیلگمش :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» سینه سورخه :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٢
» تسلیت به جناب مهندس کوروش شاکری عزیز :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
» درجک :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٢
» وارگاده زای :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٢
» چی چی نی :: جمعه ٤ بهمن ۱۳٩٢
» باحال ِ تؤر :: شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
» وبلاگ « هساشعر کاس آقایی» :: شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
» دیاره :: شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
» سوکوله جنگ :: شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٢
» کاغذی لوتکا :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳٩٢
» سییا سان :: جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢
» چنگر :: جمعه ٢٠ دی ۱۳٩٢
» مرا به من بسپار ( از شیون فومنی ) :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳٩٢
» تاسیان :: شنبه ۱٤ دی ۱۳٩٢
» نقد جناب استاد « فرامرز شکوری » عزیز بر گیله طنز « کاس آقا » :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢
» انار گول :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢
» درجک :: جمعه ٦ دی ۱۳٩٢
» شیطان :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳٩٢
» ایتا خورَم روز وارشی :: دوشنبه ٢ دی ۱۳٩٢
» حوّا :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» یلدا :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» شعری برای کاس آقا از سروده ی شاعر گرامی جناب مهرداد آبکناری عزیز :: جمعه ٢٩ آذر ۱۳٩٢
» تالاب :: پنجشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٢
» آپارتمان :: سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳٩٢
» ایتائیم اَمان :: دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳٩٢
» جان برانده ما :: یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٢
» پاخار مخاری :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» باهار :: جمعه ٢٢ آذر ۱۳٩٢
» تِه اَمرَِ یَم چارلی ! :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳٩٢
» تشکر از دوستان :: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳٩٢
» شهادت پیله مرد گیلان میرزا کوچیک جان جنگلی یا تسلیت گم . :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
» مبارک باد این پیروزی ! :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» پینیک :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳٩٢
» دو زرده مارغانه :: سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٢
» سخنگوی کاخ سفید: اگر جوان‌تر بودم گیلکی یاد می‌گرفتم :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
» سینه سورخه :: پنجشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٢
» چنتا کوتر :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» ایتا خَج پئیز :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» گالیله :: سه‌شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٢
» لوچان :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» شیرین خابان دیئن درم :: دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳٩٢
» بی آب ِ کنار :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢
» سینه سورخی در آبکنار :: سه‌شنبه ٧ آبان ۱۳٩٢
» اورسانن دری مِه دس َ ر ِ :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳٩٢
» هجویه ای از کاس آقا :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» وای آمِه مورداب :: پنجشنبه ٢ آبان ۱۳٩٢
» سلام مولیر :: چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩٢
» تابلو :: سه‌شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٢
» دیل بوسوخته مورداب :: دوشنبه ۸ مهر ۱۳٩٢
» نامه سر کار خانم فریده قربان نژاد آبکناری خطاب به جناب اردشیر شکوفه آبکنار :: جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢
» دیل فادام تَرَ :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» شیونِ فومنی یاد ِ واستی :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٢
» نگاهی به کتاب تاریخ شفاهی ( آبکنار در گذر زمان ) :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢
» گیلکی را این طور می نویسم 5 :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳٩٢
» گیلکی را این طور می نویسم 4 :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٢
» ادای احترام و تبریک به آقای فتح اله شکوفه آبکنار :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٢
» شیون فومنی :: جمعه ٢٥ امرداد ۱۳٩٢
» زَرزَ لِه :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٢
» آسه مان :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» سچاک :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» کرچ آفتاو :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳٩٢
» کاری ناره ! :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» تؤر ِ سوکو لَه مأ نَم :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» بیبیج وابیج :: شنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩٢
» تو مام ِ گولان ِ نام « پامچال » :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» نقدی از جناب مهرداد آبکناری بر شعر کاس آقا :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩٢
» گولَباغ :: جمعه ۱۱ امرداد ۱۳٩٢
» تاسیان :: جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور- 74 :: جمعه ٤ امرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 73 :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 72 :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور- 71 :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» شُمان پاپولی :: سه‌شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 70 :: جمعه ٢۸ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 69 :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 68 :: چهارشنبه ٢٦ تیر ۱۳٩٢
» تول ِ آو :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 67 :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 66 :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 65 :: چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 64 :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 63 :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 62 :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور- 61 :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور- 60 :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور- 59 :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 58 :: چهارشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٢
» قابل توجه ی دوستداران برگزاری جشنواره هندوانه آبکنار سال 1392 :: جمعه ٧ تیر ۱۳٩٢
» پالَوان پمبه :: چهارشنبه ٥ تیر ۱۳٩٢
» دأنم ایروز آیی :: دوشنبه ۳ تیر ۱۳٩٢
» گیلترانه -میرزائی -2 :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳٩٢
» واکوده چوم خاب دیئن دریم :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» گیدی باهار بامؤ دره :: سه‌شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 57 :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 56 :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 55 :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 54 :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 53 :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 52 :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 51 :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 50 :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 49 :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 48 :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 47 :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 46 :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 45 :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 44 :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 43 :: جمعه ۱٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 42 :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 41 :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 40 :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 39 :: چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٢
» شئالان :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 38 :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 37 :: دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 36 :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 35 :: یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 34 :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 33 :: سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 32 :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 31 :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 30 :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 29 :: دوشنبه ٦ خرداد ۱۳٩٢
» یا علی (ع ) :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 28 :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 27 :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور -26 :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 25 :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 24 :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 23 :: پنجشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 22 :: چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳٩٢
» وبلاگ گیله طنز سه ساله ببؤست . :: جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» تازه خبران :: پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 21 :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 20 :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 19 :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 18 :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 17 :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 16 :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 15 :: جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 14 :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 13 :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 12 :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 11 :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 10 :: جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 9 :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور -8 :: پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 7 :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 6 :: سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 5 :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢
» همگام با « جشنواره ی هندوانه » در آبکنار :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 4 :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور -3 :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور - 2 :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور -1 :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» کاریگیلماتور :: جمعه ۳٠ فروردین ۱۳٩٢
» زناکِ دوعا :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» فاطمه ، فاطمه بؤ :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٢
» لوچان هینم :: جمعه ٢۳ فروردین ۱۳٩٢
» گدا باهار :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٢
» دیل دَوَستن :: دوشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٢
» لوتکا :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» توشکه :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» آبکنار :: دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٢
» تَل ِ زیندیگی :: جمعه ٩ فروردین ۱۳٩٢
» کاس آقا :: سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢
» شمه سال نو موبارک ببه :: چهارشنبه ۳٠ اسفند ۱۳٩۱
» آخ داوینچی :: شنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩۱
» مِه سبز عشق :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» گیل باهاریه :: سه‌شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩۱
» عیدانه « کاس آقا » :: جمعه ۱۱ اسفند ۱۳٩۱
» گیلکی داستان طنز :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۱
» گیله مرد زاک و زوکیم :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» خَمَس :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» شربت سولفه :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۱
» چی بوگوفت آشور 3 :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» چی بوگوفت آشور 2 :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» چی بوگوفت آشور 1 :: جمعه ٢٠ بهمن ۱۳٩۱
» گیلکی مِه زوانِه :: جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
» تاتی :: جمعه ٦ بهمن ۱۳٩۱
» عاروس ، بوشوبو گول بیچینه :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
» کولکاپـِس :: دوشنبه ٢ بهمن ۱۳٩۱
» بلا مِه سر :: جمعه ٢٩ دی ۱۳٩۱
» دوس بَدأر :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» سل کول :: سه‌شنبه ۱٩ دی ۱۳٩۱
» خوجیر شبان :: سه‌شنبه ۱٢ دی ۱۳٩۱
» آشور ایدفا آزاری یا بؤست ! :: شنبه ٢ دی ۱۳٩۱
» یلدا خوجیر شو :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» ایتا گیلکی شعر کوچی زاکانه گیلان ره (سوکوله خانی) :: جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱
» شهادت پیله مرد گیلان میرزا کوچیک جان جنگلی یا تسلیت گم . :: یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱
» ایتا گیلکی شعر کوچی زاکانه گیلان ره (پاپولی ) :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» ایتا گیلکی شعر کوچی زاکانه گیلان ره (گوله زای ) :: جمعه ۱٠ آذر ۱۳٩۱
» داران :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» ایتا کاسپین گب :: پنجشنبه ٩ آذر ۱۳٩۱
» دیله خَمانِه :: دوشنبه ٦ آذر ۱۳٩۱
» گیله مَرد :: جمعه ۳ آذر ۱۳٩۱
» تافویه تورشه کُنوس :: جمعه ٢٦ آبان ۱۳٩۱
» تورا بوستن :: چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱
» آغوز پوشه :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» مَرده رَندی :: جمعه ۱٩ آبان ۱۳٩۱
» هفتا بیجار :: یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱
» بَگَم تِه ره من :: چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱
» چی بوگوفت آشور :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» الو... آقای فولادی! :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» هتاکی و توهین به مقام پیامبر اعظم (ص) را محکوم می کنم . :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» رشتِ «کاسپین پائیزی » :: پنجشنبه ٦ مهر ۱۳٩۱
» کراک :: شنبه ۱ مهر ۱۳٩۱
» میرزا قشمشم :: دوشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩۱
» شمه تخت کویا ببه ؟ :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» آذری برا ر :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» واگردسته روزیگار :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» جه روزیگاره دس :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» لکَنده :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» فاکی :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» گولاز :: دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱
» سارائی 3 :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» سارائی 2 :: جمعه ٢٦ خرداد ۱۳٩۱
» سارائی 1 :: چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱
» داغدان :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» دُرسُفته لوتکا :: شنبه ٢٠ خرداد ۱۳٩۱
» شیرین گیلکی :: پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱
» گیلکی داستان طنز « ئی جوف جوراف » :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» کشکره :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» واگردان گیلکی غزل حافظ :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» منم ایسامه :: دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱
» گیله طنز دوساله ببوست . :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» جیر جیر اکی :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» هسا دِ :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» آمِه رشت :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» اَ دپچ دپچ ِ مئن :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» پاسخیه ی بحث آزاد « گیلکی نویسی » سایت محترم « گیل یار » :: پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩۱
» چی بوگوفت آشور :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» وَدَک :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» سوکوله :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» ایسپله یه مرگ :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» آل فتورکسته :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» آمِه مورغانا :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» کویا ایسا بولبول :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» آمه سوفره :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» آمِه مورغم :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» شومان بولبول زوانید :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» خییاره سر درار :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» سه شعر و دو نامه ی باز یافته ازخان احمدخان گیلانی،سلطان شاعر :: پنجشنبه ٤ خرداد ۱۳٩۱
» بییا بیشیم کویانه جؤ ر :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» باضی وختان :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» قانونه دریا :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» اینتخاباتی شعر(مجلس) :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» چرا خط لاتین را برای نوشتار زبان گیلکی نمی پسندم ؟ :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» بَکَفته پالوان :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» زرخی :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» شالِ تسبی :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مه لب پور خنده یه :: جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گیلکی داستان طنز « باغییرته برار » :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تورشه کنوس :: دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زاستاندرم :: یکشنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زوانه گیلمی :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ناش ببوستیم :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سَبَج بی پولی :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گیلترانه طنز :: پنجشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مورداب :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» داره گُزگا :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» سییا وا :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گیلکی داستان طنز « با غییرته برار » :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» گیلکی داستان طنز « شمه آوال چتویه ؟» :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» گیلکی داستان طنز « اَ نَم ببوسته زیندیگی ؟ » :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» لوچان :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» او صؤب :: جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠
» گمَج :: سه‌شنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩٠
» جوما شب :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» کلاچانه کنسرت :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» اَمان :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» تِه عشقه ره :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» اَستافار :: پنجشنبه ۳٠ تیر ۱۳٩٠
» کاس چومان :: پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠
» آمه مایی سیفید :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
» گیلانه خورم خوراک :: دوشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٠
» اعلام نتایج امتحان زبان گیلکی :: پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠
» روز مرد شمه را موبارک ببه :: سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠
» تازه خبران :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» امتحان زوانه گیلکی :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» کرکتاس :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» گیله طنز یکساله ببوست . :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پینیک :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کله مایی خور :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» علفان زار بزائید :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کولا :: دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠
» شمه دیم سورخه گول :: پنجشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٠
» گیل باهاریه :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» ما که گیلان نیومدیم :: چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸٩
» اوشکول :: دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩
» چَف :: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» ایتا چاخان :: جمعه ٢٢ بهمن ۱۳۸٩
» پائیز دوماغا :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» بولبولی خادن ! :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» پائیز :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» آمه شانامه آخر :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» تازه خبر :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
» پائیز مه اَمرَ گریه کوداندره ! :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» تسلیت موردنه گول برار سینا مدبر نیا :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» باقلا دوبه آش :: جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩
» مارغانه دو زرده :: سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩
» کله گب :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
» بوز باز :: جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩
» ناز دِ هسا ته شینه :: دوشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸٩
» زوانه گیلکی :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» شئاله عاروسی :: سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩
» کاسه کولی :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
» شعر نه طنز گیلگی :: پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
» او زماتان :: شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩
» آمه بولبول :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» کرکتاس :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
» راب :: جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩
» خُشگله چوم :: چهارشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٩
» تورشه خیار :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
» دومه اسبی مو :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» عاشقه سر بی کولایه :: دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٩
» کوره قوقو :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» مَرده شاعر ؟! :: چهارشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٩
» پیلدانه مول :: دوشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٩
» آمه خوشی یان :: شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩
» زن ذلیلان :: پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
» گیله مردم :: جمعه ۱٥ امرداد ۱۳۸٩
» مگر نیشتاوسی :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩
» چاخسان واخسان :: جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩
» مورداب :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» لَسمُه :: یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩
» گدا باهار :: پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩
» آمه دیل :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
» ته چومان :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» پالوان پمبه :: جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩
» چی بوگوفت آشور 2 :: دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩
» چی بوگوفت آشور 1 :: چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩
» دریا فقد کاسپین :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» مِه آوال :: جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩
» بییا میرزا :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
» خاک بَتِه کلاس ِ سر :: سه‌شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
» من آمؤندرم :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩

Design By : nightSelect.com