گیله طنز

اولین وبلاگ طنز حرفه ای در زبان گیلکی

جنگل ِ زاک و زوکم

مازو دار

می ر ِفِقه

سُغ دارَدبرازم

پوشتَ می شین

می گبانَ

اَزَه دار ِ زنمه

من نترسم هیذره

جه شئالان ِ وائو

کوره قوقو

مرَ بد بد فاندره

هیذره می ر ِ نَنم

جنگل ِ زاک و زوکم

مازو دار ِ ر ِفِقم

... ................................

واگردان فارسی :

زاده و فرزند جنگل ام

درخت مازو

رفیق من است

به درخت « سُغ »

پشت ام را تکیه می دهم

حرف های ام را

برای درخت « آزاد » می زنم

هبد جور نگاهم می کند

التفاتی نمی کنم

زاده و فرزند جنگل ام

رفیق درخت مازو ی ام ...

نوشته شده در شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٦ساعت ٥:٥٤ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |


شمان خودتان دانیدی 
می حال و می خودکار ِ حال خُب نی یه 
هر وخت خَه یم
بینویسم جه تَرَ دوس دارم 
جه تی ر ِ میرم
ایدفا می چومان
دوتَه تیلَه مانسن
کفیدی کاعذ ِ تان
بأزین
چک و پَر زنه می دیل 
اینقلاب زنه می خودکار

.........................................
فارسی واگردان :

شما ها خودتان می دانید 
حال من و خودکارم خوب نیست 
هر وقت می خواهم 
بنویسم از دوست دارم ات
از می میرم ات
ناگهان چشمان ام
مثل دو تا تیله 
می افتند کف کاغذ
بعد ا"
دست و پا می زند دل ام 
خودکارم استفراغ می کند

 

نوشته شده در یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤ساعت ٧:۳٠ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

شعر کلاسیک گیلکی صدها سال بیان خطه ی شاعران ِ شعر شمال بوده و هست . اما بعد از انقلاب ادبی نیما در شعر فارسی و وارد شدن شعر فارسی به دنیای مدرن با بیان خاص مناسبات مدرنیستی ، بالطبع شعر کهن گیلکی هم متاثر از انقلاب نیما ، با عوض کردن فرم و ساختار شعر وارد عرصه ی مدرنیته گردید . که بزرگ ترین پرچمدار این گونه شعر محمد بشرا بود ، که بعد ها شاعران دیگر گیلکی سرا هم وارد این عرصه گردیدند . از نیما تا کنون ادبیات مدرن همچنان ادامه داشته و دارد ، اما در سال 1370 با بیانیه نویسی سه تن از شاعران خطه ی شمال ( محمد بشرا ، محمد فارسی ، رحیم چراغی ) ادبیات مدرن گیلکی وارد عرصه جدیدی شد ، که با تاکید بر « نهضت ایجاز و کوتاه نویسی با محوریت ایماژ در شعر شمال نهادینه شده است .» و « گیلان در پروسه ی تغییر ِ شعر گیلکی و رویکرد به هسا شعر ، به نتایج مهم و قابل اعتنایی دست یافته است . تغییر نگاه شاعر ...روند شعر شمال را دستخوش تحولاتی بنیادی کرده است . روند شعر ، از مناسبات شعر محلی و روستایی ، و شرح و تفصیل مسائل عینی و اجتماعی آن جدا شده است ، و رویکردی _ عمدتا" _مدرن و مدنی در شهر و روستا یافته است ... » و نیز « هسا شعر ، از سویی ، آغازی / پیش از پایان است :پاسخی به ضرورت اجتماعی ست ، پیامد معضلی اجتماعی و مدنی ، پاسخی به آسیب پذیری گسترده و حذف تدیجی زبان و تولیدات فکری و فرهنگی ِ آن از متن اجتماع ... » باری « هساشعر پاسخی به ضرورتی هنری و شعری ست . پاسخی که به طبیعت شعر در تنوع اقلیمی و گستره ی زبانی آن باز می گردد . هسا شعر نگاه عمومی جامعه هنری را نسبت به جوهر و فرم شعر تغییر داده است ... و یکی از مشخصه های بارز مدرنیته در شعر شمال محسوب می شود . » . هم اکنون بیست و اندی سال است که هسا شعر به ضرورت های مدرن و مدنی اقلیم شمال ایران پاسخ داده و اکنون ضرورتی دیگر از دل ضرورت های پیشین قد برافراشته است . چراکه ، در این بیست و اندی سال جامعه ی اقلیم شمال دستخوش تغییرات و تحولات زیادی گشته است ، که هسا شعر بانگاه پیشین قادر به پاسخگوئی آنها نیست . از همین جاست که ضرورت پُست هساشعر یا هسا شعر پست مدرن با پاسخ های جدید به نیازهای جدید قد بر افراشته است . بی شک شاعران تازه نفس فردا دراین مسیر گام خواهند برداشت . * نوشته های داخل گیومه از کتاب « شاعران هساشعر » اثر استاد رحیم چراغی ست .

نوشته شده در شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |


گلی جان 

آمِه زیندیگی باهار 
کویا بوشو
چه ر ِ پَئیز بامِه نیشته 
من و تِه دیل ِ مئن 
بولبول ِ چاب چاب َ
قار قار ِ کلاچ پورَ کؤده

گلی جان 

پئیزَ من دوس نارمه
دوس دأرم باهار ببه 
دغنان کناری 
بیدینم تِه خنده پامچال گولانَه
تِه نفس 
میشین عطرَ باوره

گلی جان 

دوس دارمه کی بال ببال 
آمِه ر ِ رؤوار کول َ بگردیمی 
فاندریمی دوته ئی 
آو ِ مئن 
من تِه عسک َ بیدینم 
تو مِه عسکَ بیدینی 
بیدینیم عومر ِ اَمان 
توندِ توند شوئن دره 
دِ واگردانی ناره

گلی جان 

باهار بامؤ 
گول ِ پامچالم بامؤ 
کشکرت داران ِ سر آواز بخاد
ولی مِه نأجه به مِه دیل بمانست
ایسامه تِه چومبرا
کی بایی ایروز جه را 
چه ر ِ مِه ورجأ نایی 
جه تو 
من سَوَد نیشانی نارمَه

گلی جان 

همیشَکی 
نمأنه بولبول ِ نأجه به قفس
ایروزم بِه ایپچه 
قفس در واز َبِه 
پَر زنان بایه بئرون 
بیشه دومبال ِ خؤ یار 
گول َ باغان ِ مئن 
عاشقانه بزنید 
هَی خؤشان ِ چاب چاب َ

گلی جان 

مِه جان ِ یار 
بَنِه دردان کنار 
زیندیگی زرخ دأره 
شیرین دأره 
زرخانَ بنن بیجیر
شیرینانَ جؤر بنن 
بییا مِه وَر بینیشین
گول بیگیم ، گول بیشتاویم

گلی جان 

آمِه روزیگار ایسه چولی مولی 
دخَشارده دأره پاک آمِه گولی 
بوغض و غم دره 
آمه دیل ِ مئن 
کرأ تَرکسن دریم 
پاک واترکسن دریم 
جَغَرز امان دوته
کی سِه کی پاک َ کنه اَرَسوی َ
جه آمِه خسته چومان

گلی جان 

بییا تا پاک بُکنیم 
کس کس ِ اَرَسوی َ
لبان ِ سر بینیشانیم خنده ی َ
بینیشینیم آو ِ وَر
آمِه دیل ِ گبان َ 
بزنیمی آو ِ ر ِ
تا خؤ اَمرَ بَبَره

گلی جان 

دأری مِه دیل ِ خبرَ 
دأرمه تِه خون ِ دیل ِ خبر َ
چی چی نی یَ بیدائی 
چَتوئی انار گولان ِ گوش جیر 
چوپه چوپه زنه گب 
اَمانم چی چی نی بَبَیم 
گب بزنیم

گلی جان 

پَئیزَ من دوس نارمه 
دوس دأرم باهار ببه 
لب تِه شین جه خنده ئن 
پاک انار شاوار ببه 
خنده اَمرَ غم و غورصه دشکنیم
من بَبَم خوش تِه مَرَ
تو بَبَی خوش مِه مَرَ
.............................................
واگردان فارسی :

گلی جان 

بهار زندگی مان
چه شد 
چرا پائیز 
در دل من و تو 
جاگرفته است 
جای چهچهه بلبل 
قار قار کلاغ همه جا را پر کرده است

گلی جان 

پائیز را دوست ندارم 
دوست دارم بهار باشد و
کنار جویباران 
گل پامچال شکفته ی خنده ات را ببینم
و نفس ات 
رایحه ی بنفشه را با خود بیاورد

گلی جان 

دوست دارم که دست در دست هم
لب رود خانه ها گردش کنیم
دو نفری بنگریم 
در آئینه ی آب 
تو عکس مرا ببینی و 
من عکس تو را 
بنگریم که عمرمان 
تند و سریع دارد می گذرد 
دیگر بازگشتی ندارد

گلی جان 

بهار فرارسید 
گل پامچال هم دمید 
زاغچه خوش خبر بر سر درختان آواز خواند
ولی آرزوی ام بر دل من ماند
در انتظارت مانده ام 
که روزی از راه برسی 
چرا کنارم نمی آئی ؟
من از تو خبر و نشانه ای ندارم

گلی جان 

همیشه 
بلبل آروزی مان در قفس نمی مانَد
روزی می رسد که اندکی 
در قفس باز گردد
پرزنان بپرد بیرون 
برود در باغ های گل 
به جستجوی یار خویش 
و برای خودشان هی عاشقانه 
چهچهه بزنند

گلی جان 

یار عزیز من 
دردها را کنار بگذار 
زندگی تلخی دارد 
شیرینی دارد
تلخ ها را زیر بگذار، شیرین ها را رو 
بیا کنارم بنشین 
تا گل بگوئیم و گل بشنویم

گلی جان 

روزگارمان ابلق و سیاه - سفید است 
کاملا" گلوی مان را فشرده است
بغض و غم 
در دل مان ریخته 
در حال ترکیدن و
منفجر شدن هستیم 
غیر از ما دو نفر 
کیست که از چشم خسته مان
اشگ مان را پاک کند

گلی جان 

بیا تا اشگ همدیگر را 
پاک کنیم 
خنده بر لبان بنشانیم 
بنشینیم کنار آب 
حرف های دل مان را 
برای آب بزنیم 
تا با خودش ببرد

گلی جان 

تو از دل من خبر داری 
من از دل خون تو
گنجشک را دیده ای 
که چگونه زیر گوش گل های انار 
پچپچه کنان حرف می زند 
بیا مانند گنجشک 
حرف بزنیم

گلی جان 

پائیز را دوست ندارم 
دوست دارم بهار باشد و
لب ات از خنده ها 
مثل انار شاهوار شود
با خنده بر غم و غصه بتازیم 
من باتو خوش باشم 
تو با من خوش باشی

نوشته شده در شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩۳ساعت ۳:۱۳ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

نتانی دیل جه من بؤردَن

هسا کی

دوزدگیر دأره

مِه دیل !


...........................................
واگردان فارسی :

نمی توانی 
دل از من ربود
حالا که 
دل ام دزد گیر دارد !

نوشته شده در دوشنبه ٢۸ مهر ۱۳٩۳ساعت ٤:٥۱ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﻮﺍلی ام ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﯼ ﺑﻮﯼ ﺷﺎلی ام  ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﻟﻬﺠﻪ ﯼ ﺻﺎﻑ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﺳﺎﺩﻩ ﺩل ام، ﺷﻤﺎلی ام ﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ

moein

نوشته شده در جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳ساعت ٦:٤٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

پنجاه و دوتَه زمستان ِ ورف

بینیشته دأره مِه مویان ِ سر

ایدانه باهار 

نینیشته دأره  مِه دیل ِ کنار !

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

برف پنجاه و دو تا زمستان

بر موهای ام نشسته است

بی آن که بهاری

گوشه ی دل ام  نشسته باشد !

نوشته شده در چهارشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

سارا باموئی

مِه ناداری یَ بیده ئی

دارا مَرَ بوشوئی

من مِه کیتاب سر

پیر َ بؤستم !

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

سارا آمدی 

فقر و نداری ام را دیدی

 با دارا رفتی 

من بر سر کتاب ام

 پیر شدم !

 

نوشته شده در دوشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

صؤب نامؤ ن دره

نیشتاوی

سوکولِه خأنِه

کو کوری کو کو

 

.....................................

واگردان فارسی :

 

صبح دارد نمی آید

نمی شنوی

خروس می خوانَد

کو کوری کوکو

نوشته شده در یکشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۳ساعت ٦:٠٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

چی خوش خوشانی ایسه

من و مِه پیچا مئن

نازینی پیچا

بییا مِه شعران َ ته ر ِ بخانَم !

 

..........................................

واگردان فارسی :

 

عجب دوستی و مهربانی ست

میان من و گربه ام

گربه ی نازنین ام

بیا تا شعرهای ام را برای تو بخوانم !


نوشته شده در چهارشنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩۳ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

Design By : nightSelect.com